Tips til projektlederen

Projektlederens fornemmeste opgave, er at styre og lede projektet sådan, at alle involverede parter har en klar forståelse for forløbets udvikling undervejs.

Når projekter bliver sat i værks, er det vigtigt, at der er kontrol og oversigt over projektets udvikling. Hertil er der en række retningslinjer og forholdsregler, som ledelsen kan tage i brug:

  1. Vær på forkant – lav en projektplan.

En præcis projektplan vil gavne dit projekt markant, både i opstartsfasen og senere hen i forløbet. Gør det klart, hvornår de forskellige deadlines og møder skal afholdes, hvem der er involveret i hvad – og få dannet et generelt overblik over hvilke ting der skal foregå hvornår. Den kvalificerede projektplan vil være guld værd for projektet.

  1. Del projektets informationer løbende.

Projektlederen vil have gavn af at dele projektets udvikling med sine medarbejdere og de involverede parter. For at kunne give alle et bedre overblik, er det essentielt at lederen inddrager sine medarbejdere under hele forløbet. Ved at arbejde sammen, vil slutresultatet kunne nå en højere enhed og blive meget mere effektivt, end hvis lederen holder informationerne for ham/hun selv. Desuden giver dette medarbejderne et indblik i, at der rent faktisk er en plan og en fremgangsmåde for forløbet.

  1. Udret målsætninger.

Konkret-definerede mål og succeskriterier vil gøre arbejdet mere målbart for arbejderne, da de så er klar over hvad der skal nås hvornår. Udret en projektbeskrivelse der klart definerer hvad målsætningen er og hvad næste skridt så vil være i forløbet.

  1. Vær proaktiv.

Fordel rollerne grundigt, sørg for at skabe en to-do list undervejs i projektet, uddeleger opgaver sådan, at alle er indforstået med deres deltagelse i projektet – og vær til rådighed, når der er brug for dig. Sørg for at komme godt fra start ved at være forberedt på de ting, som der undervejs kan skabe problemstillinger.

  1. Saml alt på én platform.

At danne sig det fornødne overblik over alle projektets faser, informationer, medarbejdere, data, kontakter samt målsætninger kan være uoverskueligt og rodende. Vi råder derfor til, at man benytter sig af et online værktøj der kan bruges til at samle hele projektet.

For at sikre det bedste flow og samarbejde for parterne vedrørende projektet, har Agreement Consulting udviklet SystemSplendid – en platform, hvor ledelsen, medarbejderne og alle involverede nemt og sikkert kan lagre alle informationer og data, alt sammen i ét online værktøj. Med en kvalitetssikret og konkurrencedygtig service, byder SystemSplendid på en platform der vil have en markant indflydelse på projektet succes.

Projektlederen - SystemSplendid